حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

ما احترام و تاکید ویژه ای بر حفظ اطلاعات شخصی کاربران سایت خود داربم. برای ثبت سفارش و ارسال نیاز به اطلاعات شخصی کاربر مانند نام ، نام خانوادگی ، آدرس و کدپستی ، شماره تماس داریم. این اطلاعات تنها برای انجام سفارش به کار گرفته می شود و به هیچ وجه استفاده دیگری از این اطلاعات انجام نخواهد شد و در حفظ و امنیت این اطلاعات نهایت تلاش خود را داریم . هویت شخصی کاربران، فعالیت ها و سفارش های انجام شده توسط کاربر در سایت ما کاملا محرمانه و سری خواهند بود و این اطلاعات به شخص ثالث دیگری تحویل داده نمی شود مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشیم در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهیم. لذا کاربران با خیال آسوده میتوانند از این سایت استفاده کنند بدون اینکه نگران افشای هویت شخصی خود باشند. ما برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می گیریم و امیدوار هستیم که تجربه ی معاملات امن ،راحت و خوشایند را برای همه کاربران فرآهم آوریم.