راهنما

image
شروع استفاده از نرم افزار

نصب نرم افزار و ثبت نام در به فروش چگونه است

image
ثبت سفارش فروش

کشاورز یا فروشنده چگونه محصول خود را به فروش بگذارد

image
ثبت درخواست خرید

شرکت ها و کارخانه ها چگونه درخواست خرید دهند