به فروش | مقالات | به فروش ارتباط بدون واسطه کشاورزان و کارخانه داران

جزئیات اخبار و مقالات

  • خانه
  • مقالات
  • به فروش ارتباط بدون واسطه کشاورزان و کارخانه داران
image

به فروش ارتباط بدون واسطه کشاورزان و کارخانه داران

تولید کنندگان محصولات کشاورزی و کارخانه هایی که این محصولات را به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، دو بخش مجزا از زنجیره تأمین غذای جامعه هستند. ارتباط بین این دو بخش بسیار حیاتی است زیرا این ارتباط می تواند به بهبود کیفیت محصولات و به حداقل رساندن هزینه های تولید کمک کند.

ارتباط بدون واسطه بین تولید کنندگان محصولات کشاورزی و کارخانه هایی که این محصولات را به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، به معنای این است که هیچ واسطه ای بین آنها وجود ندارد. در این حالت، تولید کننده محصولات کشاورزی مستقیماً با کارخانه های مورد نظر خود تماس می گیرد و محصول خود را به آنها عرضا میکند.

در به فروش کشاورزان به راحتی محصولات خود را برای خریداران واقعی در یک فضای رقابتی عرضه می کنند تا به این تربیت با بهترین قیمت محصولاتشان به فروش برسد.

مزایای ارتباط بدون واسطه تولید کننده و خریدارعبارتند از:

1- کاهش هزینه های تولید: هزینه های واسطه گری کاهش می یابد و در نتیجه هزینه های تولید نیز کاهش می یابد.

2- بهبود کیفیت محصولات: امکان بررسی و کنترل کیفیت محصولات بهبود می یابد و در نتیجه محصولات با کیفیت تری تولید خواهد شد.

3- افزایش سودآوری: با کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت محصولات، سودآوری افزایش خواهد یافت.

در نتیجه، ارتباط بدون واسطه بین تولید کنندگان محصولات کشاورزی و کارخانه هایی که این محصولات را به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، بسیار حیاتی است و می تواند به بهبود کیفیت محصولات و به حداقل رساندن هزینه های تولید کمک کند.